Published on October 4, 2020 by

Blåsippan ute i backarna står,
niger och säger att “nu är det vår”.
Barnen de plockar små sipporna glatt,
rusar sen hem under rop och skratt.

“Mor, nu är våren kommen, mor!
Nu får vi gå utan strumpor och skor!
Blåsippan ute i backarna stå,
har varken skor eller strumpor på!

Mor i stugan hon säger så:
“Blåsippor aldrig snuva få.
Än få ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar”, säger mor.

Category Tag